Svenska

Välkommen till Gården på landet mitt i stan

Boka lägenhetshotell, konferens och event i centrala Västerås

med hemkänsla och kärlek för våra gäster!

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

facebook
instagram
tripadvisor
climatechallenge
swedish welcome

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518