Breakfast

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

  Breakfast basket


Breakfast basket can be ordered in advance and you prepare it on your own in the apartment whenever it is suitable in the morning.


  • Coffee, Tea, Milk and sugar
  • Light and dark bread
  • Ham, cheese, marmelade and butter
  • Youghurt, Müsli and Oat
  • Fruit and vegetable


If you have any allergies or special requests, please let us know!


Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518