Visthuset

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

  Visthuset


One of the oldest buildings on the farmstead with a origin from 18th century is our summer shed and free to use for all our guests in need to seek protection under a roof.


It is simply furnished with table and chairs.


Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518