Sviten

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Sviten


This apartment is an elegant, luxurious accomodation from the early 20th century.Modern and yet warm in every sense of the word! This apartment is in the same building as Storstugan.


  • 1-2 persons queensize bed
  • Kitchen with diningtable
  • Private shower and WC
  • TV
  • Wifi
  • Parking
  • Access to laundry room
  • Bicycle rental

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518