Husfrun

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Husfrun


Husfrun is beautifully renovated and restored in a romantic swedish countryside fashion on the second floor in the main building.


  • 4 beds, one double and two single beds
  • Kitchen with diningtable
  • Private shower and WC
  • Private balcony
  • TV
  • Wifi
  • Parking
  • Access to laundry room
  • Bicycle rental


Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518