Contact & Map

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Contact & map

Welcome with any questions or reservation.


Telephone: +46 70 228 75 18

Mail: info@hemtillgarden.se


Visitor address:

Hem till Gården

Slånbärsgatan 13

722 23 Västerås

SWEDEN


Postal address:

Hem till Gården

Boställevägen 8

722 23 Västerås

SWEDEN


Busconnections every 15 minutes from the centralstation and city, busnumber 2, 6 and 21. Stop at Apalby.


Train from Stockholm every hour to Vasteras.

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518