Visthus

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

    Visthuset


I denna gamla byggnad från 1700 talet finns gårdens uterum som står fritt för våra gäster att använda då man behöver söka skydd under tak under härliga sommartider.


Här finnns enkel möblering precis som i ett uterum.

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518