Event

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Event


  • Bröllop i Västerås för mer information se pdf. längre ner på denna sida


  • Minnesstund i Västerås, maila gärna förfrågan så mailar vi vårt erbjudande tillbaka


  • Företagsevenemang i Västerås, hör av er så mailar vi vårt erbjudandeVi syr ihop ert evenemang efter framkomna önskemål.Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518