Lilla stallet

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Lilla Stallet


I Lilla Stallet har ni en inspirerande miljö för konferenser upp till 20 personer. Här lyfter man sinnet i det gamla stallet där hästar en gång stod och filosoferade.


  • WIFI
  • Blädderblock
  • Whiteboard
  • Dataprojektor & duk
  • Anteckningsblock och pennor


Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518