Ryttmästarn

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Ryttmästarn


I Ryttmästarn finns det plats för upp till tio personer. Det perfekta rummet för arbets- och ledningsgruppen eller styrelsemötet i vacker, inspirerande miljö.


Under våra varma dagar finns det en stor härlig terrass i anslutning till rummet.


  • WIFI
  • Blädderblock
  • Whiteboard
  • Dataprojektor
  • Anteckningsblock och pennor


Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518