Stora stallet

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Stora Stallet


I Stora Stallet konfererar man i gammal stallmiljö präglad av gårdens historia som skänker glädje, arbetsro och inspiration till er viktiga dag för upp till 50 personer.


På gården finns en stor trädgård med möblemang och ytor att vistas på med möjlighet för aktiviteter.


Vi ordnar även grupprum om så önskas under dagen.


Här har vi tillgänglighet för rörelsehindrade.


  • WIFI
  • Blädderblock
  • Whiteboard
  • Dataprojektor & duk
  • Anteckningsblock och pennor
Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518