Kontakt & karta

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Kontakt & karta

Välkommen med frågor och bokning!


Telefon: 070-228 75 18

Mail: info@hemtillgarden.se


Besöksadress:

Hem till Gården

Slånbärsgatan 13

722 23 Västerås


Faktureringsadress:

Hem till Gården

Boställevägen 8

722 23 Västerås


Täta buss förbindelser hit från centralstation/city med buss 2, 6 och 21 med avstigning APALBY.


Tåg förbindelser från Stockholm varje timme till Västerås centralstation.

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518