Om oss

Vi använder cookies! På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

We use cookies! On this website, cookies are used to assist visitors and provide access to different functions and different types of information

Vår Historia


Som i Astrid Lindgrens saga om Bullerbyn ligger Hem till Gården. Norrgården, Mellangården och Sörgården utgör Tunby Gård och ligger som en overklig kontrast till det moderna runtikring.


Detta är Gården på landet mitt i stan -Västerås.


Sedan 1500 talet har dessa tre gårdar funnits och som det var mycket på den tiden gick gårdarna under Kronan och Kyrkans ägo. Här brukades jorden, här sköttes djuren och man hjälptes åt för att producera förnödenheter året runt.


Tiden gick och i alla de vackra gamla husen med kulturhistoriskt värde rymmer idag Gäster från När & Fjärran. Gäster kommer och njuter och inspireras av det vackra boendet och under konferenser.


Hem till Gården är idag ett Boutique hotell och konferens i traditionell svensk stil med många antika detaljer och bevarad inredning.

Hem till Gården - Slånbärsgatan 13, 722 23 Västerås • info@hemtillgarden.se • Tel +46702287518